Zagrożenie antyterrorystyczne imprez masowych

 

Organizacja impres masowych wymaga odpowiedniego przygotowania oraz doświadczenia. Do ustalenia jest bowiem mnóstwo szczegółów, które wpływają zarówno na bezpieczeństwo jak i komfort uczestników danego wydarzenia. Najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo, które powinno być zapewnione każdej osobie biorącej udział w evencie. W zależności od wielkości imprezy oraz miejsca, w którym się odbywa powinny być poczynione odpowiednie kroki mające na celu zapobieganie sytuacjom niepożądanym.

Zapory pozwalają zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom

Zapora antyterrorystycznaDotyczy to w szczególności zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz dostępem osób nieuprawnionych do ważnych miejsc. W związku z tym często na terenie, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób oprócz służb porządkowych rozlokowane są elementy infrastruktury mające na celu uniemożliwienie wjazdu na teren osobom niepowołanym. Zapora antyterrorystyczna pozwala odgrodzić teren wydarzenia od ulic zewnętrznych. Do najpopularniejszych rozwiązań należą między innymi: automatyczne słupy antyterrorystyczne, road blockery, słupy stałe, szlabany antyterrorystyczne czy bramy antyterrorystyczne. Każde z tych rozwiązań znajduje określone pole zastosowań. Większość z tych rozwiązań wymaga odpowiedniej głębokości osadzenia, która sięga często kilkudziesięciu centymetrów. Niemniej jednak rozwiązania te są bardzo pewne i pozwalają zapewnić bezpieczeństwo osobom zgromadzonym po drugiej strony zapory. Niektóre z dostępnych zapór są w stanie zatrzymać rozpędzony pojazd ciężarowy. Warto dodać, że zapory powinny posiadać stosowne certyfikaty potwierdzające ich parametry oraz przydatność w ochronie osób i mienia. Tylko w ten sposób może być zapewniona wymagana ochrona, a także jakość wykonania. Przy zakupie tego typu rozwiązań zlecana jest od razu usługa montażu na określonym terenie czy w określonej lokalizacji. Pracownicy przedsiębiorstwa wykonawczego powinni posiadać niezbędne doświadczenie, umiejętności oraz kompetencje, które pozwolą im zrealizować poprawnie projekt.

Tego typu środki zapobiegawcze stosowane są we wszystkich większych miastach, gdzie cyklicznie odbywają się wydarzenia, w których uczestniczy wiele osób. Przykładami są koncerty czy wydarzenia kulturowe, które często odbywają się na rynku miasta. Są to place otwarte na których gromadzi się jednocześnie duża grupa osób. Właśnie dlatego powinny być one odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych. Zapory antyterrorystyczne stanowią bardzo skuteczne rozwiązanie. Powinny one stanowić uzupełnienie obecności odpowiednich służb porządkowych, które zabezpieczają dane wydarzenie.