Zabezpieczony schowek do przechowywania kluczy

Klucze dostępowe są zazwyczaj udostępniane tym osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia do przebywania w pomieszczeniach zastrzeżonych. Zazwyczaj w taki sposób zabezpieczane są archiwa lub też serwerownie firmowe o najwyższym stopniu poufności, a klucze pozostawiane są pod stałym nadzorem ochrony obiektu. Klucze dostępowe nie mogą być jednak przechowywane w standardowych skrytkach, nie mających niemal żadnych zabezpieczeń oprócz najzwyklejszego zamka.

Nowoczesne schowki na klucze do pomieszczeń zastrzeżonych

przechowywanie kluczyMimo iż takie klucze są niemal niemożliwe do podrobienia, a każda próba skopiowania takowego w zakładzie narzędziowym zazwyczaj kończy się wezwaniem policji, czasem utrata kluczy może powodować naruszenie bezpieczeństwa obiektu. Najczęstszym powodem zagubienia kluczy jest zaniedbanie pracowników, dlatego coraz częściej wartownie obiektów, których zadaniem jest również przechowywanie kluczy są wyposażane w skrytki elektroniczne, zabezpieczone za pomocą systemów elektronicznych. Każdy klucz w takiej skrytce przydzielony jest do konkretnego numeru, i musi być odwieszony po określonym przez personel czasie użytkowania. W przeciwnym wypadku, systemy ostrzegawcze skrytki alarmują personel o braku kluczy, zazwyczaj poprzez zauważalny sygnał dźwiękowy. Numery kluczy mogą być również podświetlane, a w przypadku braku klucza, oświetlenie jest wyłączane, dzięki czemu brak jest łatwo zauważalny. Skrytki te są bardzo dobrze zabezpieczone, posiadając alarmy i elektroniczne zabezpieczenia będące zminiaturyzowanymi wersjami tych, które używane są w sejfach i szafach na dokumentację niejawną. Do otwarcia szafki potrzebne są więc albo specjalne klucze, posiadane wyłącznie przez upoważnione do ich posiadania osoby, albo identyfikatory dostępowe o wystarczająco wysokim poziomie poświadczenia. Szafki i skrytki na klucze niedostępne dla pracowników są na stałe połączone z systemami alarmowymi obiektu, i tak jak w przypadku zabezpieczonych szaf czy sejfów, próba ich otwarcia bez posiadania klucza czy kodu wywołuje natychmiastowy alarm.

Z racji iż są one ulokowane w pomieszczeniach ochrony, nie są łatwo dostępne dla osób postronnych, dlatego też ryzyko nieautoryzowanego otwarcia jest bardzo niewielkie. Są również trwałe i odporne na próby otwarcia siłą, i często posiadają zamki automatycznie uniemożliwiające otwarcie szafki w przypadku próby jej otwarcia za pomocą narzędzi elektrycznych czy ręcznych. Niemal nigdy nie posiadają natomiast szyb z tworzyw sztucznych czy szkła, będących łatwymi do uszkodzenia.