Wytrzymały sejf ognioodporny

Przechowywanie dokumentów niejawnych zawsze stwarzało dość dużo problemów. Zawierały one bowiem bardzo ważne informacje i dane osobowe które nie mogły dostać się do osób niepowołanych, aczkolwiek nie zawsze można było je składować w miejscu które spełniało wszystkie wymagania. W naszej agencji mieliśmy z tym szczególny problem po przestawieniu się na prowadzenie spraw bardziej wymagających, głównie karnych, bo nie posiadaliśmy odpowiednio zabezpieczonego archiwum na takowe dokumenty.

Ogniotrwałe sejfy na dokumentację niejawną

sejf ognioodpornyDotychczasowe archiwum było wyposażone w metalowe szafy na dokumenty które, mimo iż były bardzo pojemne, to jednak nie spełniały ustawowych wymagań, postawionych szafom i sejfom w których składowane miały być dokumenty utajnione. Do przechowywania takowych najbardziej nadawał się sejf ognioodporny, posiadający atesty bezpieczeństwa na poziomie tych, które często widywane były w szafach na broń. Sejf taki musiał przede wszystkim zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanym dokumentom, które same z siebie były dość delikatne. Większość takich sejfów była więc całkowicie ogniotrwała i ognioodporna, a stop użyty do ich produkcji posiadał bardzo wysoką odporność na temperatury i bardzo niski poziom nagrzewania, dzięki czemu mogły być one wystawione na działanie otwartego ognia bez obawy o uszkodzenie czy zniszczenie zawartości. Atest bezpieczeństwa i certyfikat oznaczał, że zabezpieczenia sejfu stały na najwyższym poziomie, i nie mógł on być otwarty w żaden sposób przez osoby niepowołane, nawet z użyciem narzędzi czy choćby materiałów wybuchowych. Z racji wysokiego poziomu bezpieczeństwa, nałożonego na dokumenty które miały być w owym sejfie przechowywane, był on na stałe podłączony do systemu alarmowego, używanego w budynku. Każde nieautoryzowane otwarcie lub próba takowego natychmiast wzbudzała alarm w lokalnej stacji monitorowania, i umożliwiała błyskawiczną reakcję służb.

Ogniotrwałe sejfy posiadały bardzo różne zabezpieczenia, w zależności od producenta i modelu, choć nasz sejf wyposażony był w zamek szyfrowy, dodatkowo wzmocniony kartą dostępową w taki sposób, iż nawet właściwy kod wprowadzony bez karty uruchamiał zabezpieczenia. Był to bardzo wysoki poziom zabezpieczeń jak na sejf, aczkolwiek był on wymagany ze względu na poufne informacje zawarte w przechowywanych dokumentach, i zapewniał osobom związanym z prowadzonymi przez nas sprawami całkowite bezpieczeństwo danych, jak i niejawność otrzymanych przez nas informacji.