Właściwości chemiczne wapna chlorowanego

Wapno chlorowane jest substancją złożoną, będącą mieszaniną kilku związków – podchlorynu wapnia, chlorku wapnia i wodorotlenku wapnia (inaczej wapno gaszone), a także wody krystalizacyjnej. Krótko mówiąc, ta mieszanina jest często nazywana po prostu wybielaczem. Wybielacz otrzymuje się przez traktowanie wapna gaszonego chlorem do momentu całkowitego nasycenia mieszaniny i poddanie jej określonej temperaturze.

Jak reaguje wapno chlorowane na inne substancje?

najlepsze wapno chlorowaneWapno chlorowane jest dostępne w postaci białego lub szarego proszku o ostrym zapachu. Substancja nie jest trwała, rozkłada się pod wpływem dwutlenku węgla, wilgotnego powietrza, światła, ogrzewania. Świeża mieszanka może zawierać do trzydziestu pięciu procent aktywnego chloru, ale podczas długotrwałego przechowywania część chloru jest tracona w procesie powolnego rozkładu. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy się zawiesina. Sama mieszanina nie pali się, ale uwalniany chlor jest toksyczny, a tlen jest łatwopalny. Najlepsze wapno chlorowane jest silnym środkiem utleniającym. Pochłania dwutlenek węgla z wilgotnego powietrza i zamienia się w kwas podchlorawy. Reaguje z mocnymi kwasami, uwalniając tlen i chlor. Współdziała z metalami. Jest stosowane jako uniwersalny środek przeciwko różnym drobnoustrojom. Wybielacz jest skuteczny przeciwko czynnikom wywołującym, zapalenie wątroby, ospę, gruźlicę, wąglik, AIDS i prawie wszystkie inne infekcje. Służy do obróbki powierzchni na terenie placówek medycznych. Jest przydatne w laboratoriach – biologicznych, mikrobiologicznych, medycznych i służy do szybkiej neutralizacji rozlanych płynów biologicznych. Stosuje się poniekąd do obróbki różnogatunkowych drzew i krzewów owocowych, do narzędzi ogrodniczych, a nawet wybielania grządek w celu ochrony przed chorobami i pasożytami, ochrony pni przed szkodliwymi gryzoniami. Dodawany jest do wielu nawozów mineralnych. Oprócz tego stosuje się go do dezynfekcji pojazdów przed i po transporcie zwierząt i w budownictwie do zagęszczania płynnych materiałów budowlanych, cementów, tynków, do wybielania ścian i sufitów.

Warto również wspomnieć, że wapno chlorowane stosowane jest do oczyszczania ścieków, usuwania osadów wapiennych w rurach. Na jego bazie powstają pestycydy, wybielacze, detergenty i proszki do prania. W farmakologii stosuje się do wytwarzania leków. W stomatologii do dezynfekcji kanałów korzeniowych. Omawiana substancja jest tak powszechna, że stosuje się ją również w innych gałęziach przemysłu oraz do prowadzenia gospodarki domowej.