Windykacja na nowo

Wiele przypadków każe nam twierdzić, że firmy windykacyjne nie zajmują się tylko i jedynie czystą windykacją w tradycyjnym sensie: ściąganiem należności od dłużników. Do niestandardowych usług świadczonych przez firmy windykacyjne należą min. przeprowadzanie audytów z windykacji przeprowadzanych przez inne firmy windykacyjne, nadzorowanie prowadzonego postępowania komorniczego oraz występowanie o wznowienie postępowania komorniczego.

Nowe otwarcie windykacji

firma windykacyjna w WarszawiePostępowanie komornicze jest wszczynane w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie odzyskać wierzytelności od dłużnika. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie, kiedy np. nie udaje nam się metodami pozasądowymi dochodzić swoich praw do wierzytelności, gdy dłużnik odmawia uregulowania długu, spłacania długu. Wówczas dochodzi do sytuacji sądownego przekazania długu pod egzekucje komorniczą. Firmy windykacyjne zajmują się wówczas monitorowaniem działań komorniczych i zabezpieczaniem majątku na rzecz wierzyciela, będącego ich klientem. Drugą sytuacją niestandardowych usług windykacyjnych jest wystąpienie w imieniu wierzyciela o wznowienie postępowania komorniczego, które mogło być zawieszone ze względu na ugodę wierzyciela z dłużnikiem, na brak majątku podlegającego egzekucji komorniczej lub ze względu na śmierć dłużnika. Za każdym razem, mogą istnieć przesłanki do wznowienia procesu komorniczego i profesjonalne firmy windykacyjne będą szczegółowo badać możliwości wznowienia postępowania komorniczego. Przeprowadzanie audytów z windykacji realizowanych przez inne firmy przewiduje szczegółowe rozliczenie, utworzenie bilansu zysków i strat z przeprowadzonych windykacji oraz stworzenie szczegółowego raportu błędów i zaniechań w odniesieniu do windykacji dłużników. Gotowy raport ma przynieść klientowi rozeznanie w działaniach firmy windykacyjnej, sprawić że sprawy związane z windykacją będą transparentne. Firma windykacyjna w Warszawie ma szczególne pole do popisu ze względu na wielkość rynku i konkurencje, która występuje wśród firm zajmujących się windykacjami.

Istnieją takie sprawy związane z windykacjami, z którymi może sobie nie radzić firma, z która aktualnie współpracujemy. Zasady wolnego rynku i transparentności pozwalają nam szukać na rynku innych możliwych i dostępnych rozwiązań, a także oceniać i weryfikować pracę firm, którym zlecamy wykonanie danej usługi. W związku z tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować zaufać tym firmom, których usługi opisywałem w powyższym tekście: audyt firm windykacyjnych i prowadzenie i wznawianie postępowań komorniczych.