Urządzenia do analizy parametrów elektrycznych

 

W zakładach przemysłowych bardzo ważnym aspektem jest optymalizacja zachodzących tam procesów. Tylko w ten sposób możliwe jest generowanie oszczędności co ma duży wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. W celu prowadzenia działań optymalizacyjnych należy najpierw uzyskać dane wejściowe, które podlegają dalszej analizie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń umożliwiających pomiar określonego obszaru czy wielkości fizycznych.

Sieć elektryczna i jej parametry

analizator sieciJedną z najważniejszych instalacji w zakładach produkcyjnych jest elektryka. Obecnie większość urządzeń do swojego poprawnego funkcjonowania potrzebuje bowiem dostarczenia energii elektrycznej. Każda linia technologiczna czy sprzęt włączony do sieci posiada jednak własną charakterystykę działania, która może oddziaływać globalnie na całą sieć. W związku z tym niezbędna jest kontrola sieci elektrycznej w zakładzie przy pomocy odpowiednich urządzeń monitorujących. Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest analizator sieci, który umożliwia pomiar wielu parametrów elektrycznych. Dzięki analizatorom możliwe jest kontrolowanie stanu sieci zasilającej co pozwala następnie analizować możliwe do podjęcia działania. Urządzenia te pozwalają na pomiar między innymi napięcia zasilającego, natężenia prądu, współczynnika mocy czy zawartości harmonicznych. W zależności do potrzeb na rynku dostępne są analizatory jednofazowe oraz trójfazowe. Te drugie stosuje się w większych zakładach, gdzie w procesach technologicznych wykorzystywane są maszyny o dużych mocach. Warto wspomnieć, że niektóre analizatory posiadają również funkcje zapisywania i przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wszystkie ważne odczyty są praktycznie natychmiast dostępne w bazie danych. W oparciu o otrzymane informacje podjęte mogą być różne działania.

Przykładowo w momencie, gdy współczynnik mocy jest na niezadowalającym poziomie można spróbować kompensować moc bierną. Niemniej jednak konieczne jest wykrycie takiego faktu co umożliwia właśnie analizator. Podobnie można wykryć zbyt duże natężenie prądu przepływającego przez daną fazę. Dodatkowo urządzenie umożliwia wykrywanie zaników czy zapadów napięcia zasilającego. Jak widać obecnie w zakładach przemysłowych powszechnie stosowane są nowoczesne urządzenia, które pozwalają zbierać dużą ilość danych niezbędnych do analizy i wdrażania czynności optymalizacyjnych. Dzięki nim możliwe jest znaczne obniżenie potrzebnej energii co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów.