Terapia ustawieniami systemowymi

Psychologia jest niezwykle szeroką dziedziną nauki. Dzięki niej możliwe jest poznanie emocji skrywanych przez inną osobę, a także dokonanie analizy jej zachowań. Odbywa się to poprzez stosowanie różnych technik psychologicznych. Oprócz tego może to nastąpić w związku z prowadzoną rozmową z daną osobą. Dzięki temu można nieraz w trafny sposób poznać pewne systemy wartości, czy sposoby zachowania danej osoby bez konieczności dokonywania jej oceny, czy bliższego poznawania.

Zastosowanie ustawień systemowych

poprawne ustawienia systemowe Berta HellingeraWiedza z tego zakresu jest bardzo pomocna psychologom w prowadzeniu terapii, czy szukaniu rozwiązań w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych w danej grupie społecznej. Psychologowie najczęściej zajmują się rozwiązywaniem konfliktów, które powstają w obrębie rodziny. Najbardziej popularne wydają się klasyczne terapie małżeńskie znane wielu osobom z amerykańskich filmów. Są one również dość popularne w Polsce, jednak dużo bardziej skuteczne wydają się ustawienia systemowe. Polegają one najogólniej rzecz ujmując na rozmowie psychologa na temat najczęściej występujących konfliktów w rodzinie. Następnie psycholog wciela się w rolę jednej, a później drugiej strony konfliktu. Wchodzi następnie w interakcje i widzi jak wygląda przebieg konfliktu. Dzięki temu jest on w stanie określić, co go powoduje. Zatem o wiele łatwiej jest mu w stanie znaleźć rozwiązanie całej sytuacji. Jeśli chodzi o poprawne ustawienia systemowe Berta Hellingera powinny one przede wszystkim opierać się na całkowitej bezstronności psychologa. Dzięki temu będzie mu o wiele łatwiej znaleźć rozwiązanie konfliktu. Powinien on jednak bardzo dokładnie brać pod uwagę głosy obu stron. Jednocześnie musi starać się dość empatycznie podchodzić do sprawy i starać się zrozumieć wszelkie emocje, które kierują jedną oraz drugą stroną podczas konfliktu. Nieraz właśnie osoba atakująca może kierować się dobrem rodziny lub dobrem drugiej strony. Na tego typu odczucia powinien zwrócić uwagę psycholog podczas prowadzenia terapii przy zastosowaniu ustawień systemowych.

Mając jednak na uwadze coraz większą popularność tej właśnie metody należy stwierdzić, że jej zastosowanie znajduje coraz większe uznanie nie tylko w pomocy rodzinom, które przeżywają kryzysy, ale również świetnie można je zastosować w sytuacjach konfliktowych w innych grupach społecznych. Przykładem może być środowisko zawodowe. Bardzo często w tym miejscu może dochodzić do wielu konfliktów na tle podziału obowiązków, czy na tle zwykłych sympatii oraz antypatii ludzkich.