Specjaliści zajmują się terapią autyzmu

Osoby, u których występują upośledzenia relacji społecznych powinny być poddane odpowiednimi działaniom terapeutycznym. Dzięki temu można zapewnić pacjentom autystycznym odpowiednie warunki do rozwoju. Autyzm to zaburzenie rozwoju okresu wczesnodziecięcego, którego cechą charakterystyczną są deficyty w komunikacji, ograniczone zachowania i zainteresowania. Symptomy są bardzo różnorodne, jednak dotyczą one głównie kontaktów społecznych oraz umiejętności komunikacyjnych.

Terapia poprawia jakość życia pacjentów z autyzmem

autyzm - toruńU niektórych pacjentów symptomy są zauważalne od urodzenia, u innych rozwijają się pod pewnym czasie. Wyróżnia się autyzm dziecięcy i atypowy, który występuje po ukończeniu 3 roku życia dziecka. To zaburzenie wielopłaszczyznowe, którego przyczyny nie są do końca poznane. Objawy, które powinny zaniepokoić rodziców to przede wszystkim trudności z komunikacją, unikanie kontaktu wzrokowego, brak gaworzenia przez niemowlę, trudności w wyrażaniu własnych uczuć. W takich sytuacjach warto udać się do specjalistów, psychologa, pedagoga, logopedy lub psychiatry. Ostateczna diagnoza opiera się bowiem na opinii wielu lekarzy. Dzięki temu można stwierdzić, czy u dziecka występuje zaburzenie, jakim jest autyzm – Toruń oraz miasta w Polsce to miejsca, gdzie znaleźć można specjalistów zajmujących się diagnozą oraz terapią tego zaburzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż autyzm nie jest chorobą, dlatego nie można go wyleczyć. Jednak dzięki wczesnemu rozpoznaniu oraz wdrożeniu odpowiedniej terapii można znacznie poprawić komfort życia pacjentów, usprawnić ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Do najpopularniejszych metod terapii autyzmu należy terapia behawioralna. Jej założeniem jest uczenie dziecka poprzez konsekwencje jego działań. Dzięki temu można zmienić jego zachowania, pomóc mu dostosować się do danej sytuacji społecznej. Wzmacnianie zachowań pożądanych oraz eliminowanie tych niewłaściwych przynosi często pożądane efekty. Inną metodą stosowaną w terapii autyzmu jest podejście rozwojowe, które polega na motywowaniu dziecka do reagowania w sposób adekwatny do sytuacji. Właściwe interakcje z z otoczeniem, poprawia umiejętności społecznych oraz komunikacji są bardzo ważnym elementem terapii.

Ważne jest także korzystanie z pomocy innych specjalistów, takich jak logopeda, który wspiera rozwój mowy. Często niezbędne jest także integracja sensoryczna, która pomaga pacjentowi poradzić sobie ze swoimi zmysłami. Osoby z autyzmem, które są poddawane wczesnej terapii zazwyczaj wiodą w miarę normalne życie, są niezależne oraz zaradne. Ważne jest jednak, by nie bagatelizować niepokojących symptomów i reagować w sytuacji, kiedy jest to konieczne.