Rola znaków BHP i PPOŻ w pracy

Restrykcyjne warunki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom danej firmy są bardzo wysokie. Pracodawca jest więc zobowiązany do tego, żeby zminimalizować ryzyko występowania zagrożeń i tym samym powstawania niebezpiecznych wypadków. Oprócz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej bardzo ważną rolę w całym procesie zapewniania bezpieczeństwa pełni oznakowanie umieszczenie wszędzie tam, gdzie występują jakiekolwiek zagrożenia. W jaki sposób możemy podzielić znaki, które najczęściej stosowane są w firmach?

Znaki ostrzegawcze i informacyjne w firmie

znaki bhp i ppożWszystkie znaki BHP i PPOŻ można podzielić na dwie podstawowe grupy: informacyjne i ostrzegawcze. Do pierwszej grupy można zaliczyć przede wszystkim stosowane w przedsiębiorstwach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej i wielu innych miejscach oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zielone tabliczki ze strzałkami czy białymi drzwiami kojarzy z pewnością każdy z nas. Nie jest to jednak jedyny przykład tego typu oznakowania. Oprócz tego do tej grupy możemy zakwalifikować wszystkie tablice informacyjne. Naklejki informować mogą o miejscu przechowywania sprzętu gaśniczego, defibrylatora i apteczki, pomieszczeń typu biuro czy pokój socjalny, czy nawet stref początku i końca placu do wyładunku czy stanowiska operatora danej maszyny. Charakterystycznym znakiem informacyjnym wymaganym przez akty prawne jest tablica informacyjna umieszczana na placach budów. Drugą grupą są znaki ostrzegawcze, które mają ostrzegać pracowników oraz osoby postronne przed jakimś zagrożeniem. Znaki te najczęściej mają intensywną żółtą barwę. Może to być tabliczka z napisem bądź jakimś znakiem graficznym. Najczęściej oprócz określenia zagrożenia na tabliczkach pojawia się hasło „UWAGA!”. Używanie tych oznakowań jest oczywiście obligatoryjne dla przedsiębiorców. Osoby zbliżające się do środków chemicznych, instalacji wysokiego napięcia czy innych zagrożeń powinny być o tym informowane nie tylko podczas szkoleń, ale również przy użyciu specjalnych naklejek i oznakowań wewnętrznie stosowanych na terenie zakładu.

Czasami wyróżnia się jeszcze jedną grupę oznakowań BHP – znaki zakazu. Najczęściej przedstawiają one informację o tym, kto nie powinien korzystać z danych stref czy urządzeń. W przypadku budów będą to tabliczki „zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych”, w zakładach produkcyjnych „zakaz wstępu bez masek ochronnych” itd. Wszystko zależy od tego, jakie zagrożenia występują w danym miejscu. Jeśli jakieś zagrożenie się pojawia, miejsce powinno jak najszybciej zostać oznakowane.