Jakie dokumenty musi posiadać puszka instalacyjna?

W wielu obiektach oprócz tradycyjnych systemów oraz urządzeń zachodzi konieczność zamontowania dodatkowego osprzętu, który ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo w określonych obszarach. Przykładem mogą być chociażby budynki, gdzie jednocześnie na ich terenie może przebywać wiele setek a nawet tysięcy osób. W takiej sytuacji jednym z największych zagrożeń jest powstanie otwartego ognia, który może doprowadzić nie tylko do strat materialnych, ale stanowi również realne niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.

Rola puszek instalacyjnych w ochronie przeciwpożarowej

solidne puszki instalacyjneWłaśnie dlatego w obowiązujących przepisach prawnych znajdują się zapisy, które narzucają konieczność stosowania systemu sygnalizacji pożaru w określonych typach budynków. System ten składa się z wielu elementów, z których każdy ma swoją ściśle określoną funkcję i zadanie. Można tutaj wymienić chociażby: czujki, centrale, ręczne ostrzegacze, sygnalizatory czy stałe urządzenia gaśnicze. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń wykonawczych, które mogą znajdować się również w obszarze pożaru. W tym celu stosowane są odpowiednie kable ognioodporne oraz solidne puszki instalacyjne, które umożliwiają łączenie oraz rozgałęzianie przewodów. Niektóre ich odmiany w swojej strukturze mają również wbudowany bezpiecznik co umożliwia podłączenie przez niego urządzeń wykonawczych. W takim przypadku, gdy urządzenie podłączone do puszki ulegnie uszkodzeniu zostaje ono odłączone od linii zamiast stanowić przerwę w całej linii. Warto wspomnieć, że puszki stosowane w systemach sygnalizacji pożaru muszą mieć odpowiednią konstrukcję oraz przejść stosowne badania potwierdzające ich przydatność w warunkach wystąpienia zagrożenia. Właśnie dlatego producent wyrobu przed jego wprowadzeniem na rynek musi przejść całą procedurę, która ma na celu weryfikację zgodności produktu z obowiązującymi zapisami prawnymi oraz normami. Po pozytywnym zakończeniu procedury wystawiane są stosowne dokumenty takie jak certyfikat czy ocena techniczna.

Na ich podstawie producent może sporządzić deklarację zgodności, która uprawnia do wprowadzenia wyrobu na rynek oraz znakowania go odpowiednim znakiem. Jak widać wyroby wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności puszki muszą przejść odpowiednie badania tak żeby cały system stworzony z ich wykorzystaniem działał niezawodnie. Tylko w ten sposób może zostać zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa osób zgromadzonych na terenie obiektu. Pożar jest z całą pewnością jednym z większych zagrożeń.