Jak zaoszczędzić na obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

Prawo o ruchu drogowym nakłada na każdego właściciela pojazdu obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Brzmi to może trochę zawile i skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste. Każdy samochód, motor czy ciężarówka musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Nie ma od tego żadnego odstępstwa, więc wydatek na ubezpieczenie trzeba sobie zaliczyć do stałych kosztów utrzymania samochodu. Na kupnie polisy można zaoszczędzić wybierając najtańszą ofertę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie obliczają składki

obowiązkowe ubezpieczenie oc w szczecinieZacznijmy może od tego jaka w ogóle jest idea ubezpieczenia i wzajemnej reasekuracji? Pierwsze wzmianki o działalności ubezpieczeniowej pojawiły się już w siedemnastym wieku. Kupcy morscy składali do jednej puli określone ilości swoich majątków, które miały zabezpieczać każdego z nich na wypadek grabieży lub utraty statku w trakcie wyprawy handlowej. W naszym kraju pierwsze ubezpieczenia oferowany były już w dziewiętnastym wieku. Od tego czasu zmieniło się wszystko, ale idea pozostała nadal ta sama. Ubezpieczeni opłacają składki do wspólnej puli, a z nich wypłacane są odszkodowania dla tych, u których ryzyko ubezpieczonej sytuacji wystąpiło. To tyle historii i ideologi, a teraz czas na praktykę. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej oblicza swoje ryzyko a co za tym idzie inne są ceny polis. Wszystkie towarzystwa oferują obowiązkowe ubezpieczenie OC w Szczecinie, gdzie można je kupić u działających tam agentów ubezpieczeniowych. Każdy pośrednik w sprzedaży ubezpieczeń ma możliwość skorzystania ze specjalnego oprogramowania do porównywania składek ubezpieczeniowych w poszczególnych towarzystwach. Tylko i wyłącznie od dobrej woli agenta zależy to, czy zaproponuje nam najtańsze ubezpieczenie. Dzisiaj dostęp do porównywania ubezpieczeń ma każdy, bo składki można sprawdzić w internecie. Tak więc agenci ubezpieczeniowi wolą powiedzieć swoim klientom od razu najtańszą możliwą opcję. W ten sposób istnieje możliwość zaoszczędzenia na tej obowiązkowej polisie dla samochodu.

Obowiązkowe OC samochodu zabezpiecza nas przed konsekwencjami finansowymi z tytułu spowodowanej przez nas szkodzie na innym pojeździe. Jest to bardzo ważne, ponieważ z ubezpieczenia pokryte zostaną wszystkie wyrządzone szkody. I to nie tylko te majątkowe ale również osobowe. Na pewno każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ubezpieczenia w takim zakresie jest absolutnym priorytetem. Dlatego nawet nikt nie myśli o tym, żeby z takiego ubezpieczenia nie skorzystać.