Jak zabezpieczyć firmę przed pożarem?

Wielu polskich przedsiębiorców musi się zmierzyć z problemem zabezpieczenia swojej firmy przed zagrożeniem pożarowym. Jeśli jesteś jednym z nich, w poniższym tekście możesz zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi, oraz kilkoma poradami, na co należy zwrócić uwagę, przy montażu poszczególnych zabezpieczeń. Pierwszym krokiem, przy wyborze ochrony przeciwpożarowej, jest określenie, z jakim typem pożaru możemy mieć do czynienia.

Pompownia jest gwarantem bezpieczeństwa

niezawodna pompownia pożarowaRozróżnia się pięć podstawowych typów pożarów. Są to: pożary ciał stałych, które ulegają żarzeniu się, pożary cieczy, oraz tworzyw sztucznych, które przechodzą w stan ciekły, w kontakcie z wysokimi temperaturami, pożary łatwopalnych gazów i metali, oraz ostatni typ – pożary tłuszczów, wykorzystywanych w gastronomii. Zabezpieczeniem doraźnym są gaśnice, które można wykorzystać do szybkiego ugaszenia dopiero co zaczynającego się pożaru. Niestety, same gaśnice nie zdadzą testu w każdej sytuacji, dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest instalacja systemów tryskaczowych. Do właściwego funkcjonowania tryskaczy, przepisy wymagają źródła wody, które wystarczy na kilka godzin nieprzerwanej pracy tryskaczy. Dlatego, jeśli zdecydujemy się na montaż instalacji tryskaczowej, konieczna będzie także niezawodna pompownia pożarowa. Jak sprawić, aby była niezawodna? Przede wszystkim, pompownia musi znajdować się w oddzielnym budynku, lub w pomieszczeniu, które jest zabezpieczone ścianami o ognioodporności do czterech godzin. Pompownia musi być także zabezpieczona przed ewentualnym zalaniem i wilgocią, a także wpływem ujemnych temperatur. Idealnym rozwiązaniem jest usytuowanie pompowni tuż przy zbiorniku wodnym. Żeby zmniejszyć ilość powstającego hałasu, a także zminimalizować drgania, emitowane przez urządzenia pompujące, należy zamontować elastyczne rurociągi podłączeniowe, lub kompensatory z ogranicznikami długości. To rozwiązanie zapewni połączenie z rurociągami zewnętrznymi, bez żadnych naprężeń. W budynku z nowoczesnym systemem przeciwpożarowym, należy także w odpowiedni sposób zabezpieczyć instalację elektryczną.

Kable w instalacji elektrycznej, powinny być poprowadzone na zewnątrz budynku, lub przez miejsca, gdzie zagrożenie pożarowe jest najmniejsze. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wykonanie przegród, ze ścian o odporności ogniowej do 60 minut. Instalacja elektryczna musi być zaprojektowana w taki sposób, że odłączając inne urządzenia, nie odetniemy dopływu energii do układów zasilających nasze pompy. Pompy muszą mieć zapewniony stały dopływ energii.