Jak uzyskać kredyt dla spółki z o.o.?

Finansowanie jednoosobowych działalności oraz spółek to jeden z coraz częściej poruszanych tematów wśród przedsiębiorców. W jaki sposób możemy wykorzystać dostępne na rynku produkty kredytowe dla firm? Kto może starać się o kredyt? Jakie dokumenty są potrzebne, aby przygotować się do procesu? Jeżeli myślisz o tym, aby w najbliższym czasie planować konkretne ruchy finansowe w swoim przedsiębiorstwie to koniecznie przeczytaj ten tekst.

Czy współmałżonek musi przystąpić do kredytu dla spółki?

rejestracja spółek poznańKodeks spółek handlowych jasno określa sposób działania oraz strukturę organizacji w poszczególnych formach prawnych spółek handlowych, spośród których możemy wyróżnić: spółki akcyjne, komandytowe, partnerskie, cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Dane konkretnych podmiotów gospodarczych możemy znaleźć w odpowiadających im rejestrach jakimi są KRS oraz CEiDG. Nowo zarejestrowane przedsiębiorstwa działające na rynku od 0 do 6 miesiąca nazywamy start-up ami, w zależności od formy prawnej nawet tacy przedsiębiorcy w zależności od pozytywnej oceny scoringowej, ratingu oraz raportu BIK mogą starać się o kredyt w uproszczonym scenariuszu start up, gdzie podstawą jest przygotowanie tzw. prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o finansowanie bardziej złożonych struktur, jakimi są spółki warto zwrócić uwagę, że nie każdy rodzaj spółki handlowej będzie kredytowany przez bank. W tym przypadku konieczna jest rejestracja spółek Poznań umożliwia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie usług administracyjnych związanych z wpisem do KRS oraz sporządzeniem aktu przez notariusza. Spółki z o. o. to formy prawne zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o księgi handlowe, w tym rachunku zysków i strat oraz rocznego bilansu, które będą podstawą do wyznaczenia zdolności kredytowej. Kolejnym ważnym punktem w znaczącym stopniu wypływającym na decyzję są posiadane nieruchomości stanowiące majątek firmy oraz zobowiązania osobiste i firmowe wszystkich udziałowców. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie kredyty dla spółek objęte są gwarancją BGK/de minimis, więc warunkiem koniecznym do finalizacji umowy jest podpisanie weksla.

W zależności od tego jaki jest stan cywilny czy też ustrój małżeński każdego z udziałowców w adekwatny sposób wyglądać będzie podpisanie weksla. Udziałowcy pozostający w związku małżeńskim z ustawową wspólnotą majątkową obowiązani są podpisać weksel wraz ze współmałżonkiem. Jeżeli natomiast druga połówka nie chce brać na siebie zobowiązań związanych z finansowaniem firmy małżonka, może wystąpić o ustalenie rozdzielności majątkowej. Decyzja taka zostaje wydana w postępowaniu administracyjnym w odpowiednim USC. Dokument potwierdzający ustrój małżeński będzie konieczny do załączenia przy uruchomieniu kredytu.