Jak przygotować ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców?

Na rynku coraz powszechniej spotykane są układy wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jest to spowodowane kiepskim stanem środowiska naturalnego oraz rosnącymi kosztami związanymi z zakupem poszczególnych mediów. Żeby ograniczyć zarówno jedno jak i drugie zjawisko należy na dużą skalę stosować nowoczesne technologie posiadające odmienną charakterystykę niż do tej pory stosowane. Do tej pory energia była głównie pozyskiwana ze spalania paliw konwencjonalnych takich jak węgiel kamienny.

Ciepło pozyskiwane z powietrza

powietrzna pompa ciepła cwuPodczas procesu spalania do atmosfery uwalniane są szkodliwe substancje, które trują środowisko. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologii, które pozwalają dostarczyć niezbędne media bez procesu spalania. Dobrym przykładem jest powietrzna pompa ciepła cwu, która jest niezwykle wydajna a przy tym może być montowana na elewacji budynku. Urządzenie tego typu pozwala pozyskać energię cieplną, która może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania wcześniej wspomnianej ciepłej wody użytkowej. Woda ta jest następnie zużywana do celów sanitarnych przez domowników. Warto wspomnieć, że cały system obejmuje kilka podstawowych urządzeń. Oprócz wcześniej wspomnianej pompy należy tutaj wspomnieć również o zbiorniku buforowym z grzałką. W momencie, gdy temperatura uzyskiwana z pompy jest za niska woda może być dogrzana przez grzałkę elektryczną. Dodatkowo często spotykane są na rynku tak zwane rozwiązania hybrydowe, w których pompa ciepła jest wspomagana innym alternatywnym źródłem wytwórczym. Można tutaj wspomnieć o panelach fotowoltaicznych czy turbinach wiatrowych. Pochodząca z nich energia elektryczna służy do zasilania sprężarki pompy co sprawia, że cały układ jest jeszcze bardziej wydajny i autonomiczny. Innym przykładem źródła, które może pracować w układzie hybrydowym są kolektory słoneczne. Pozyskiwane przez nich ciepło może również służyć do podgrzewania wody w zbiorniku buforowym. Jest to często wykorzystywana zależność.

Dzięki temu mniej energii elektrycznej musi zostać dostarczonej w celu osiągnięcia zadanej temperatury. Jak widać obecnie coraz częściej zarówno przez osoby prywatne jak i również przedsiębiorców stosowane są odnawialne źródła energii. Co więcej w niektórych miastach wdrażane są specjalne programy, które mają na celu pomoc w sfinalizowaniu inwestycji. Udzielane są środki finansowe w postaci kredytów na warunkach preferencyjnych, dotacji czy dofinansowań. Dzięki temu zdecydowanie większa liczba osób może skorzystać z dostępu do nowoczesnych rozwiązań pozwalających chronić środowisko naturalne oraz obniżyć rachunki za zakup mediów.