Funkcjonalne urządzenia suwnicowe

 

Szeroko rozumiany transport ładunków ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Podstawą ich działania jest bowiem korzystanie z dostaw materiałów do produkcji oraz szybka dystrybucja towarów. Aby sprostać tym wyzwaniom powstała branże produkcyjne oferujące znakomity, specjalistyczny sprzęt do transportu wewnętrznego. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają suwnice bez których nie byłoby możliwe przenoszenie bardzo ciężkich ładunków.

Znaczenie suwnic pomostowych w przemyśle

suwnice pomostoweWe współczesnym przemyśle używa się najczęściej dwóch rodzajów urządzeń suwnicowych. Są to suwnice bramowe i pomostowe. Zasada ich działania jest bardzo podobna jednak istnieją pewne znaczące różnice konstrukcyjne. Odmienna konstrukcja wynika z innego zastosowania i choć oba rodzaje suwnic służą do unoszenia i transportu ciężkich i dużych ładunków to miejscem pracy suwnicy pomostowej jest wnętrze hal, a suwnicy bramowej zewnętrzny plac przeładunkowy przedsiębiorstwa. Wewnątrz hal produkcyjnych wielu przedsiębiorstw pracują bardzo przydatne suwnice pomostowe dostarczające z bardzo dużą dokładnością ciężkie ładunki i podzespoły bezpośrednio na stanowiska pracy. Ich ogromną zaletą jest to, że przenoszenie ładunków odbywa się bezkolizyjnie ponad powierzchnią hali. Nowoczesne suwnice pomostowe pracują szybko z możliwością bardzo precyzyjnego manipulowania ładunkiem. Na jednym torowisku może pracować bezpiecznie kilka suwnic tego rodzaju dzięki zastosowaniu elektronicznych systemów antykolizyjnych. Suwnica pomostowa jest urządzeniem poruszającym się po specjalnie przygotowanym torowisku zamontowanym na ścianach hali lub gdy nie jest to możliwe na konstrukcji stalowej. Rozpiętość suwnic pomostowych może sięgać ponad 30 metrów, a ich udźwig waha się w bardzo szerokim zakresie od kilkuset kilogramów do kilkuset ton. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym tych urządzeń jest most. W zależności od udźwigu zawiera on jeden lub dwa dźwigary rozpostarte pomiędzy tzw. czołownicami spoczywającymi na torowisku. Suwnica porusza się po torach dzięki napędowi elektrycznemu. Unoszenie i manipulowanie poprzeczne ładunkiem umożliwiają ruchome cięgniki. Są to zaopatrzone w napęd urządzenia poruszające się po moście suwnicy.

Producenci suwnic pomostowych produkują je na zamówienie dla konkretnych hal i potrzeb. Produkcję suwnicy poprzedza wizja lokalna i zapoznanie się z wymogami inwestora. Jeżeli okoliczności tego wymagają producent oferuje tzw. suwnicę specjalną dostosowaną np. do niekorzystnych warunków pracy ( zapalenie, wysoka temperatura, zagrożenie chemiczne czy wybuchowe). Dotyczy to również przygotowania specjalnych zawiesi umożliwiających mocowanie i transport konkretnych ładunków.