Efektywna izolacja przemysłowa

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna to przede wszystkim niższe koszty ogrzewania domu, fabryki, biura oraz odpowiedni mikroklimat we wszystkich pomieszczeniach. Najpopularniejsze materiały termoizolacyjne można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: wełny mineralne i spieniony polistyren (styropian). Inne materiały specjalistyczne to kauczuk syntetyczny, spieniony polietylen, aerogel, PUR i PIR, szkło piankowe i inne.

Prawidłowa przemysłowa izolacja termiczna 

solidne izolacje termiczne przemysłoweNowoczesne izolacje techniczne to materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych do sprawnej eksploatacji aparatury i instalacji. Solidne izolacje termiczne przemysłowe to materiały wielowarstwowe. Składają się z kilku warstw, z których tylko jedna pełni podstawową funkcję izolacji termicznej, a reszta przeciwwilgociowej, zabezpieczają przed promieniowaniem UV lub osłony konstrukcyjnej. Te detale decydują o obszarach zastosowań i na nie należy zwracać uwagę przy doborze izolacji. Wśród izolacji technicznych z uwagi na formę i kształt produktów wyróżniamy: otuliny, płyty, pianki, filce, maty i granulaty. Ich wybór w dużej mierze zależy od tego, jakie funkcje ma pełnić dana izolacja. Najbardziej uniwersalne są otuliny używane w termoizolacji rurociągów i sieci przewodów. Maty służą do izolacji powierzchni płaskich i cylindrycznych. Kształtki są zwykle przeznaczone do izolacji miejsc, których nie można zaizolować otulinami ani matami. Obejmy, taśmy podkładki, sznury, kleje montażowe itp. są w systemach izolacji termicznej tylko akcesoriami. Izolacje techniczne w instalacjach sanitarnych mają na celu ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będący częścią układów C. O., instalacji C. W. U., systemów chłodniczych, przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym, niemniej ważnym zadaniem jest ochrona instalacji przed kondensacją pary wodnej, która wpływa na temperaturę transportowanego medium.

Podstawą oszczędzania energii w instalacjach energetycznych i przemyśle jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. To zagadnienie ściśle wiąże się z ochroną środowiska – mniejsze straty ciepła i chłodu oznaczają lepsze wykorzystanie energii, mniejsze zużycie paliw i mniejszą emisję zanieczyszczeń do naszej atmosfery. To przekłada się na lepsze wyniki procesów ekonomicznych.