Dobre praktyki przy instalacji transformatora

Ten artykuł zawiera krótki przegląd ważnych kwestii, o których należy pamiętać podczas instalacji, transformatorów umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz oraz transformatorów suchych i wypełnionych cieczą.  Po umieszczeniu transformatora na stałe – przed przeprowadzeniem dalszej kontroli i przed montażem urządzenia – zbiornik powinien być trwale uziemiony za pomocą odpowiednio zwymiarowanego i prawidłowo zainstalowanego stałego uziemienia. 

Co trzeba wiedzieć o instalacji transformatora?

dobre transformatory ochronneZabrania się dostępu do wypełnionego cieczą przedziału transformatora w warunkach nadmiernej wilgotności lub deszczu. Jeśli wilgotność przekracza np. 70%, suche powietrze powinno być stale pompowane do przestrzeni gazowej. Transformatory są wypełnione cieczą, które są dostarczane z azotem w przestrzeni gazowej, dobre transformatory ochronne muszą być oczyszczane przez pompowanie suchego powietrza przez co najmniej 30 minut, zanim personel serwisowy będzie mógł wejść do zbiornika. Zaleca się stężenia tlenu od 19,5% do 23,5%.  Jeśli płyn izolacyjny do kontroli musi zostać spuszczony, upewnijmy się się, że mamy sprzęt do czystego i suchego przechowywania płynu podczas kontroli oraz do filtrowania płynu przed ponownym napełnieniem zbiornika. Bardzo ważne jest, aby cały sprzęt towarzyszący używany do obsługi cieczy (węże, pompy itp.) był również bardzo czysty i suchy. Jeśli ten sprzęt był wcześniej używany z innym rodzajem płynu, należy wyczyścić wszystkie skażone przedmioty. Po wyjęciu płynu jego poziom nie powinien spaść poniżej górnej części uzwojeń. Transformatory wypełnione cieczą mogą być składowane na zewnątrz w momencie dostawy. Należy utrzymywać wystarczające ciśnienie gazu, aby przez cały czas możliwe było nadciśnienie od 1 psi do 2 psi, nawet przy niskiej temperaturze otoczenia. Manometr ciśnieniowo-podciśnieniowy, jeśli jest dostarczany z transformatorem, pokaże zmiany ciśnienia wraz z temperaturą otoczenia. Odczyty ciśnienia i temperatury otoczenia powinny być regularnie rejestrowane. W przypadku przechowywania akcesoriów należy zapoznać się z instrukcją producenta. Powinniśmy dokonać ostatecznej kontroli transformatora przed włączeniem go do zasilania, szczególnie jeśli jakakolwiek praca została wykonana wewnątrz kadzi. Wszystkie połączenia elektryczne należy sprawdzić pod kątem szczelności. 

Wszystkie tuleje powinny być sprawdzone pod kątem szczelności uszczelek oraz wszystkie połączenia przewodów ciągnących. Należy sprawdzić luzy elektryczne wewnątrz zbiornika. Należy przeprowadzić ostatnią kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie narzędzia zostały usunięte. Po przyłożeniu pełnego napięcia transformator powinien być pod obserwacją podczas pierwszych kilku godzin pracy pod obciążeniem.