Do czego służy siłomierz?

W fizyce pod pojęciem siły rozumiemy pewną wielkość fizyczną, która jest wielkością wektorową. Można powiedzieć, że siła to także dokładna miara, za pomocą której mierzymy wielkość oddziaływań między obiektami. Jej podstawową jednostką zgodnie z układem SI jest niuton oznaczany symbolem N. Jako wielkość wektorowa posiada cztery podstawowe właściwości. Po pierwsze musi posiadać punkt przyłożenia lub zaczepienia, zwrot, który wskazywany jest za pomocą grotu strzałki oraz kierunek. Sama długość wektora określana jest również pojęciem modułu.

Budowa prostego siłomierza

siłomierzWartość siły mierzona jest za pomocą siłomierza. Siłomierz to specjalistyczny przyrząd pomiarowy. Jego zasada działania w dużej mierze opiera się na znanym prawie fizycznym jakim jest prawo Hooke`a. Skupia się ono na określeniu podstawowych zależności, które zachodzą podczas określania stosunku odkształcenia do naprężenia. Zgodnie z nim siła, która powoduje odkształcenie obiektu jest proporcjonalna do naprężenia. Sam współczynnik, który decyduje o ich proporcjonalności nazywany jest modułem sprężystości. Dynamometr to inna nazwa siłomierza, który znalazł zastosowanie w wielu przyrządach pomiarowych. Można znaleźć je jako element chociażby wag sprężynowych, które z pewnością znajdują się w wielu domostwach czy rolkach z taśmami pomiarowymi służącymi do pomiarów odległości głównie wykorzystywanych w geodezji. Budowa siłomierzu jest bardzo prosta. Najważniejszą częścią siłomierza jest sprężyna, która odkształca się pod wpływem ciężaru zawieszonego na niej obiektu. Podczas jej rozprężania następuje przesunięcie jej wzdłuż podziałki. Jako, że podstawową jednostką siły jest newton to jest ona wyrażona w newtonach. Jej prosta budowa umożliwia szybkie i łatwe odczytanie z podziałki wartości siły. Z najprostszymi siłomierzami po raz pierwszy można spotkać się już w szkole podstawowej na lekcjach fizyki. Bardziej zaawansowane siłomierze służą do pomiaru ciężaru danego obiektu, siły jego nacisku czy też ciągu. Zmierzoną wartość można odczytywać już na cyfrowych wyświetlaczach, co znacząco usprawnia ich obsługę.

Dzisiejsze dynamometry są łatwe i poręczne w obsłudze. W zasadzie mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach jak również w terenie. Dzięki dużemu postępowi technologii bardziej zaawansowane siłomierze przeliczą zmierzone wartości na wiele innych jednostek. Co więcej posiadają wbudowaną kartę pamięci zewnętrznej co sprawia, że pomiary mogą być wykonywane bez konieczności podłączenia do urządzenia pamięciowego, którym jest przykładowo komputer. Co więcej każdy siłomierz najczęściej posiada także specjalny program komputerowy, który dość znacząco ułatwia proces analizy zebranych danych.