Uniwersalny radiotelefon Baofeng

Praca na dużych obiektach handlowych często była bardzo wymagająca, a sytuacje tam występujące nie były często widywane na innych obiektach na których pracowaliśmy. Przede wszystkim, obecność wielu pracowników z różnych firm, używających najróżniejszych urządzeń do komunikacji, lub też nie posiadających ich w ogóle powodowała znaczne utrudnienia w koordynacji działań w …