Bezinwazyjne przewierty sterowane

Budowa rurociągu podziemnego kojarzy się nieodparcie z wykonywaniem zakrojonych na szeroką skalę wykopów, które niszczą cenną infrastrukturę naziemną. Od pewnego czasu dzięki wprowadzeniu nowoczesnej technologii przewiertów poziomych rurociągi można układać bezinwazyjnie co oznacza, że nie narusza się powierzchni gruntu. Jest to innowacyjna metoda oparta na radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej.

Nowoczesna metoda przewiertów horyzontalnych

przewierty poziomeInnowacyjne przewierty poziome pozwalają na bardzo szybkie ułożenie stosunkowo długich podziemnych linii przesyłowych w sposób zupełnie bezinwazyjny. Oznacza to, że rurociągi wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, linie energetyczne, telekomunikacyjne można poprowadzić bezwykopowo pod ciągami komunikacyjnymi, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami. Daje to bardzo wymierne korzyści finansowe gdyż inwestor unika wszelkich kosztów, które musiałby ponieść na naprawę zniszczonej przez wykop infrastruktury. Metoda przewiertów sterowanych opiera się na możliwości kontroli kierunku pracy głowicy wiercącej przy wykorzystaniu sondy pracującej na zasadzie radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Jest to zasadnicza przewaga nad przeciskami, które pracują bez sterowania i tylko od umiejętności operatora zależy celność przebicia. Przewierty horyzontalne dają możliwość układania stosunkowo długich odcinków wynoszących ponad 200 metrów (najdłuższy wykonany w Polsce osiągnął ponad 500 m) o średnicach dochodzących do 1200 mm. Wykonanie rurociągu metodą przewiertów składa się z trzech etapów wykonywanych po zbadaniu gruntu. Pierwszym z nich jest wiercenie pilotażowe mające na celu wyznaczenie parabolicznej trajektorii podziemnej przyszłej linii przesyłowej. Kolejny etap to powiększanie średnicy przewiertu za pomocą rozwiertaków. Bardzo często są to prace wieloetapowe z użyciem kolejno rozwiertaków o coraz większych średnicach. Całą operację inżynieryjną kończy wprowadzenie rurociągu do przewiertu. Odbywa się to podczas ostatniego rozwiercania poprzez umieszczenie za głowicą wiercącą krętlika, do którego podczepia się rury lub wiązki kabli.

Podczas wykonywania wszystkich prac związanych z wierceniem używa się dużych ilości tzw. płuczki bentonitowej. Jest to ciecz, której zadaniem jest chłodzenie głowicy wiercącej, zmniejszanie tarcia pomiędzy głowicą a gruntem, wypłukiwanie rozwierconego gruntu oraz wzmacnianie ścian przewiertu. Szczegóły tej bardzo ciekawej technologii można poznać odwiedzając strony internetowe firm prowadzących działalność o takim profilu.