Badania geotechniczne gruntu pod względem występowania wody gruntowej

Studnie głębinowe to sposób na uniezależnienie się od dostawców wody, a do tego brak opłat za jej zużycie. Taki stan rzeczy bardzo kusi potencjalnych inwestorów, którzy chcą zaoszczędzić w ten sposób pieniądze. Nie zawsze jednak da się wszędzie taką studnię wybudować. Na wiercenie studni trzeba mieć odpowiednie pozwolenie, a nie zawsze dany samorząd zgadza się na to. Wiele też zależy od poziomu wody gruntowej, gdyż nieraz jest ona zbyt głęboko.

Specjalistyczne badania gruntu

badanie gruntuWody gruntowe spływają pod powierzchnią gruntu do większych akwenów wodnych, na przykład do rzek, jezior czy też finalnie do morza. Różnorodność terenu sprawia, że nie występują one na jednej głębokości, ale poziom ich występowania jest uzależniony od wielu czynników. Miedzy innymi od źródła wody gruntowe, czy też od przenikalności samego gruntu. Woda gruntowa ma to do siebie, że przenika przez grunt przepuszczalny w głębsze warstwy, natomiast zatrzymuje się na gruntach mniej przepuszczalnych, takich jak gliny czy iły. Odpowiednie badanie gruntu pokaże nam jak wygląda przekrój geologiczny warstw znajdujących się pod naszymi stopami, a do tego dadzą jasną odpowiedź na to czy pod nami, na rozsądnym poziomie występują wody gruntowe. Woda w gruncie występuje tak naprawdę wszędzie, jednak wiele zależy od jej poziomu i ilości. Bez odpowiednich badań nie określimy tego i nie będziemy wiedzieli, czy opłaca nam się wiercić w danym miejscu. Jeśli głębokość występowania wody gruntowej jest większa niż 100 metrów to jest to raczej wątpliwe. Jak wyglądają same badania gruntu? Polegają one na odwiertach geologicznych za pomocą wiertnicy. Stopniowo wbija się wiertnicę w grunt i wyciąga z niego po kolei warstwy gruntu w celu jego zbadania. Określa się także przy tym głębokość jego występowania. W pewnym momencie wiertnica na pewno natrafi na wodę, a to na jakiej głębokości to się stanie będzie świadczyło o poziomie wody gruntowej. Nie da się zrobić tego badania bez odpowiedniego sprzętu jakim jest wiertnica geologiczna.

Komu zlecić takie odwierty? Oczywiście, tylko i wyłącznie geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. Mają oni z reguły dostęp do wiertnic geologicznych, a do tego są w stanie zbadać dla nas grunt i wydać do tego stosowne opracowanie. Taki dokument jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na odwiert studni głębinowej i dlatego jest tak ważne, aby był poparty odpowiednią pieczątką osoby uprawnionej. W przeciwnym razie nie będzie on uwzględniany w dokumentacji technicznej całego wniosku.